„Droga do spotkania piękna” to krótka opowieść o naszej Wspólnocie, o spotkaniu z Bogiem, człowiekiem i sztuką.

To, co zobaczycie, oglądając ten film, to esencja Vera Icon.

Jesteśmy Wspólnotą Twórców Chrześcijańskich VERA ICON. Pochodzimy ze środowisk artystycznych różnych miast.

Nazwa ta wyraża nasze pragnienie wpatrywania się w Jedyny Prawdziwy Obraz, którym jest Jezus Chrystus. Jednoczy nas przekonanie, że Sztuka to narzędzie umożliwiające nam odkrywanie Boga i doprowadzanie innych do spotkania ze Stwórcą.