Joanna Grabarska

mgr socjologii KUL oraz mgr dziennikarstwa UMCS.

Od 2015 roku pracuje jako projektant graficzny – grafika komputerowa. Od 2018 roku prowadzi własną działalność w zakresie projektowania (głównie) użytkowego. Zajmuje się głównie identyfikacją wizualną wydarzeń, projektami, składem publikacji
(książki, śpiewniki, publikcje na potrzeby wydarzeń, akcydensy), projektami okładek, znaków
graficznych, przygotowaniem do druku itp.