Niebieski Chrystus Macieja Pisiałka i Manopello Konrada Kocha

Przedstawiamy murale zrealizowane w Ruszowicach koło Głogowa, w starej poniemieckiej szkole, która z inicjatywy ks. Piotra Matusa została przeznaczona na kaplicę i ośrodek kulturalny. Artyści zdecydowali się pozostawić zniszczone ściany z ich historią i na nich stworzyć coś, co da sygnał, że miejsce to właśnie zmienia swoje przeznaczenie.

Do tej pory powstały dwa murale – “Niebieski Chrystus” Macieja Pisiałka i “Manoppello” Konrada Kocha.

Maciej Pisiałek:
“Praca przedstawia Jezusa w grobie. Po bokach znajdują się korona cierniowa i gwoździe, nawiązujące do męki Jezusa. U dołu – płótno, w które było owinięte ciało. Płótno wdziera się na posadzkę, aby widz niejako mógł się jeszcze bardziej zbliżyć do tajemnicy śmierci Chrystusa. Ciało Jezusa jest niebieskie, symbolizuje wodę chrztu, nasze zanurzenie w śmierci Chrystusa. Jak pisał św. Paweł: ‘Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca’ (Rz 6,3-4). Niebieski kolor ma inspirować, byśmy znów zanurzyli się w Jego śmierci i z Nim mieli życie wieczne. Pokazuje też moment przejścia z śmierci do życia samego Jezusa. Jego Ciało jest już chwalebne. Ma tylko ślady po gwoździach i przebity bok, które królują – zaznaczone zostały złotem, aby pokazać, że w tych ranach jest nasze odkupienie. Przedstawienie jest wkomponowane w zdewastowaną ścianę, która symbolizuje kondycję człowieka. Chrystus razem z nami umiera i rodzi się do życia”.


Konrad Koch:
“Inspiracją do muralu był cudowny wizerunek Jezusa z Manoppello. Bisior, na którym objawił się Jego wizerunek tutaj ma formę chusty św. Weroniki. W tle chusty umieszczona jest aureola w czerwieni, która symbolizuje Mękę. Po bokach znajdują się powtórzenia obrysów aureoli, które łączą się w środku, co symbolizuje zjednoczenia w Chrystusie natury Boga i człowieka. Całość jest przepleciona złotem podkreślającym majestat”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *